Łódź – Tychy, Boże Narodzenie 2013 r.

Radosnych Świat Bożego Narodzenia

„Dziecko w żłóbku jest naprawdę Synem Bożym.

Bóg to nie wiekuista samotność, lecz Miłość,

która wyraża się we wzajemnym obdarowywaniu się sobą.

Bóg stał się jednym z nas, abyśmy mogli być z Nim, stać się do Niego podobni.

Na Swój Znak wybrał Dziecko w żłóbku: taki jest On…”

Benedykt XVI

 

Niech radość i pokój Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszą nam przez cały nadchodzący Nowy 2014 Rok.

 

Z radością, dziękując  za ostatnie 18 lat, informujemy, że wstępna rekrutacja wskazuje, iż możemy potwierdzić rezerwację na Podhale do Bachledówki w 2014 r., za co Panu Bogu i chętnym Warsztatowiczom

serdecznie dziękujemy.

 

Oczekujemy też nowych, dalszych zgłoszeń. Są jeszcze nieliczne wolne miejsca!!!

Z pozdrowieniami i nadzieją spotkania się na WB-T 2014

o. Artur Kiliszek C.P. i Irena Łojek

Nabożeństwo Słowa Bożego - 16 grudnia 2013 r.
Mesjanizm w Starym Testamencie - wykład 30.12.2013 r.