Dziękując Bogu za święte, Chrystusowe kapłaństwo

chcemy wyrazić wszystkim Księżom wdzięczność

za głoszenie Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu Pana,

sprawowanie Sakramentów i świadectwo życia.

Życzymy Wam obfitości darów Ducha Świętego,

wytrwałości, radości i pokoju Bożego.

 Pamiętamy o Was w modlitwie.

 

Zarząd i członkowie Bractwa Słowa Bożego

Zwycięski, bo zraniony. Rekolekcje biblijne (6) - Marek Kita
Komentarze do czytań - I tydzień wielkanocny | od 1 do 7 kwietnia 2018 r. - dr hab. Marek Kita