Prosimy wszystkich członków Bractwa Słowa Bożego o zapoznanie się z proponowanymi przez Zarząd zmianami w Statucie naszego stowarzyszenia. Będziemy nad nimi głosować 10 maja 2016 r.

Prosimy również, aby osoby, które nie mogą w tym dniu uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Bractwa Słowa Bożego, udzieliły pełnomocnictwa do głosowania nad wszystkimi punktami porządku obrad osobie, która będzie obecna, najlepiej jednemu z członków Zarządu. W załączeniu Statut z proponowanymi zmianami i wzór pełnomocnictwa.

 

Statut Bractwa zmiany 2016

Pełnomocnictwo BSB 10-05-2016

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego
Psalm 109 (108) /wg BT wyd. 4/