Informujemy, że 13 czerwca wykład  poprowadzi ks. Piotr Klimek, a 20 czerwca ks. Mariusz Szmajdziński.

Zapraszamy.

Komentarze do czytań X Tydzień Zwykły | 5-11 czerwca 2016 r. - dr Joanna Jaromin
18. Obnażone cudzołóstwo (Mt 5,27-30)