Zapraszamy do lektury następnej perykopy Ewangelii według św. Mateusza, poprzedzonej opracowaniem ks. dr Adama Dynaka.
Czytamy Ewangelię według św. Mateusza. Rozważania ks. dr Adama Dynaka
Spotkania ze Słowem Bożym