Zapraszamy do lektury następnej perykopy Ewangelii według św. Mateusza, poprzedzonej opracowaniem ks. dr Adama Dynaka.

5. Męczennicy z Betlejem Mt 2,16-18 »

 

Psalm 87 (86) /wg BT wyd. 4/
Rekolekcje adwentowe