Zapraszamy do lektury następnej perykopy Ewangelii według św. Mateusza, poprzedzonej opracowaniem ks. dr Adama Dynaka.

4. Ucieczka do Egiptu Mt 2,13-15 »

Psalm 86 (85) /wg BT wyd. 4/
Psalm 87 (86) /wg BT wyd. 4/