Zapraszamy do lektury następnej perykopy Ewangelii według św. Mateusza, poprzedzonej opracowaniem ks. dr Adama Dynaka.

3. Przybysze ze Wschodu Mt 2, 1-12 »

Psalm 85 (84) /wg BT wyd. 4/
Psalm 86 (85) /wg BT wyd. 4/