Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym oraz Szkoła języków biblijnych Lingua Sacra wracają po przerwie wakacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym programem oraz zapraszamy do udziału w zajęciach!
 

 Laboratorium Słowa Bożego – tegoroczne cykle wykładowe:

ks. dr Piotr Klimek – Antropologia ST i NT
dr Mateusz Krawczyk – Corpus Paulinum
o. dr hab. Waldemar Linke CP, prof. UKSW – Ewangelia Janowa
dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW – Ewangelie synoptyczne (Mk)

Spotkania odbywają się w poniedziałki od 4 października do 27 czerwca (od godz. 19.30 do 21.00) w Kościele Środowisk Twórczych przy ul. Senatorskiej 18B w Warszawie.

Zapraszamy na kolejny rok spotkań Laboratorium Słowa Bożego, które odbywają się w Kościele Środowisk Twórczych przy ul. Senatorskiej 18B w poniedziałki w godz. 19.30 - 21.00. Spotkania mają formę otwartego wykładu biblijnego prowadzonego przez warszawskich biblistów, wykładowców akademickich: dr hab. Barbarę Strzałkowską, prof. UKSW o. dra hab. Waldemara Linke CP, prof. UKSW ks. dra Piotra Klimka dra Mateusza Krawczyka Tematy tegorocznych spotkań: I poniedziałek miesiąca - ks. dr P. Klimek "Antropologia w ST i NT" II poniedziałek miesiąca - dr M. Krawczyk "Corpus Paulinum" III poniedziałek miesiąca - o. dr hab. W. Linke CP "Ewangelia Janowa" IV poniedziałek miesiąca - dr hab. B. Strzałkowska "Ewangelie synoptyczne - Mk" Pierwszy wykład odbędzie się 4 października. Serdecznie zapraszamy!

– Spotkania ze Słowem Bożym 

Spotkania ze Słowem Bożym to czas rozmyślań nad Pismem Świętym zarówno w formie konferencji i warsztatów prowadzonych w przystępnej formie przez biblistów, jak też w formie osobistej medytacji. Ich fundamentalnym punktem jest Msza Święta. Pomagają one w nabyciu koniecznej wiedzy i umiejętności, które służą przy osobistej modlitwie Pismem Świętym.

Temat przewodni: Od Józefa Egipskiego do Józefa, męża Maryi. Mężczyźni w Bożym planie zbawienia.

Prowadzący: o. dr hab. Waldemar Linke CP, Joanna Człapska, Robert Pierzchała i zaproszony Gość

Terminy spotkań:

23.10.2021 – Józef, syn Jakuba: przebaczyć, by ocalić –  Rdz 44,1 – 45,28
27.11.2021 – Mojżesz: uwierzyć, że Bóg potrzebuje człowieka – Wj 3,1 – 4,9
11.12.2021 – Jozue: przyjąć powołanie do kontynuowania misji – Joz 1,1-18
22.01.2022 – Samuel: prowadzić błądzących – 1Sm 7,7 – 8,22
19.02.2022 – Dawid: nie zapominać, skąd Bóg powołał – 2Sm 7,1-29
12.03.2022 – Izajasz: daj się Bogu oczyścić – Iz 6,1-13
09.04.2022 – Jeremiasz: dać się Bogu wykorzystać Jr 20,1-18
07.05.2022 – Ezdrasz: zmieniać świat z Bogiem – Ezd 7,1-28
04.06.2022 – Józef, mąż Maryi: blisko z Jezusem –  Mt 1,1 – 2,23

Spotkania odbywają się w jedną z sobót miesiąca, w Klasztorze Ojców Pasjonistów przy. ul. Zamienieckiej 21 w  Warszawie w godz.10-14
Zapraszamy na cykl spotkań w ramach Spotkań ze Słowem Bożym. Spotkania ze Słowem Bożym to czas rozmyślań nad Pismem Świętym zarówno w formie konferencji i warsztatów prowadzonych w przystępnej formie przez biblistów, jak też w formie osobistej medytacji. Ich fundamentalnym punktem jest Msza Święta. Pomagają one w nabyciu koniecznej wiedzy i umiejętności, które służą przy osobistej modlitwie Pismem Świętym.

– Szkoła języków biblijnych Lingua Sacra

Od roku akademickiego 2019/2020 przy Bractwie Słowa Bożego rozpoczęła swoją działalność Szkoła
języków biblijnych Lingua Sacra. Jest to propozycja skierowana do osób chcących poszerzyć swoją
wiedzę w zakresie języków biblijnych – greckiego i hebrajskiego – oraz łaciny. Celem zajęć jest
przygotowanie i zaproszenie do samodzielnej lektury Pisma Świętego w językach oryginalnych oraz
do poznania i pogłębienia wiedzy o języku i kulturze łacińskiej.
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Przymierze - obrzezanie - Rdz 17
BIBLIA MOJA POWSZEDNIA | Trzej goście u Abrahama oraz dialog Boga z Abrahamem - Rdz 18