BIBLIA MOJA POWSZEDNIA

 

Jak co roku, od trzynastu już lat, w III Niedzielę Wielkanocną rozpocznie się w Polsce Tydzień Biblijny, który w tym roku zachęca nas do głębszej refleksji nad słowami „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Polscy pasjoniści (Fundacja „Słowo Krzyża”) we współpracy z Bractwem Słowa Bożego chcą w tym dniu rozpocząć dzieło, które planowane jest jako długofalowy projekt przeczytania i przemedytowania całego Pisma Świętego. Dwa razy w tygodniu ukazywać się będą podcasty, które będą wprowadzeniem do lektury i medytacji kolejnych fragmentów Biblii. Podstawą tego projektu jest idea kręgu biblijnego. Po wprowadzeniu do tekstu i pytaniach, na które odpowiada prowadzący, będzie można owocnie pomedytować nad danym tekstem. Wprowadzenia mają na celu ułatwić odbiorcom rozumienie tekstu, ale też prowadzą ku spotkaniu w każdym fragmencie Pisma Świętego z Tym, który jest jedynym pełnym Słowem Boga – z Jezusem Chrystusem. Dla zabieganych proponujemy równolegle publikowane fragmenty biblijne, które będą przedmiotem wyjaśnień i medytacji w formie audio. Czytany będzie tekst przekładu Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu wydany przez Edycję Świętego Pawła.

 

Komentarze do czytań – II Tydzień Wielkanocy | od 11 do 17 kwietnia 2021 r. - ks. Michał Dłutowski
Rozważania ewangeliczne | od 18 do 24 kwietnia 2021 r. - o. dr Łukasz Andrzejewski CP