Przypominamy, że do 30 listopada przyjmujemy zgłoszenia na Warsztaty biblijno – turystyczne  2018.

W ubiegłym roku zakończyliśmy cykl poświęconym instytucjom biblijnym. Odbyliśmy drogę od rodziny, poprzez ród i naród do Kościoła. W roku 2018 rozpoczynamy nowy cykl poświęcony językowi, który zatytułowaliśmy: „Pan nas obdarzył językiem” (por. Iz 50, 4).

Pierwsza część tryptyku będzie poświęcona religijnej funkcji języka, którą przywołuje psalmista, wołając: „Niechaj mój język opiewa Twą mowę” (Ps 119, 172).

Nasz namysł nad Słowem Bożym przybiera formę konferencji (5 jednostek po 90 minut każda), warsztatów (w takim samym wymiarze jak konferencje), Lectio Divina, Liturgii Godzin oraz wycieczek.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o skontaktowanie się z Ireną Łojek: e-mail: irena.lojek@wp.pl, tel. kom. +48 509 807 954

Święty Paweł od Krzyża. Żywy charyzmat i aktualna mistyka – 25 XI 2017
Trzecia tajemnica radosna: Narodzenie | ks. dr Adam Dynak