W imieniu Zarządu i na podstawie par. 18 Statutu zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego na dzień 8 maja 2018 r. na godz. 19.30, w sytuacji zaś braku co najmniej połowy Członków w drugim terminie na godz. 19.45. Zebranie odbędzie się w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Zamienieckiej 21 (klasztor oo. Pasjonistów).

Gorąco zachęcam wszystkich Członków do uczestnictwa w Walnym Zebraniu, na którym Zarząd Bractwa przedstawi sprawozdanie finansowe za 2017 r. Chcemy również  przedyskutować perspektywy dalszych działań.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
  2. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
  3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
  4. Omówienie dotychczasowych działań Bractwa Słowa Bożego oraz propozycji programowych.
  5. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
  6. Zamknięcie Zebrania.

Kanclerz Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego
Waldemar Jakuboze

Komentarze do czytań - VI tydzień wielkanocny | od 6 do 12 maja 2018 r. - ks. Krzysztof Wojtynia
Trudna Rodzina | Biblia pod lupą – 12 maja 2018 r. – Marek Uglorz