W imieniu Zarządu i na podstawie $ 18 Statutu zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego na dzień 13 czerwca 2017 r. na godz. 19.00, zaś w sytuacji braku co najmniej połowy Członków w drugim terminie na godz. 19.15 w siedzibie oo. Pasjonistów w Warszawie ul. Zamieniecka 21.

Gorąco zachęcam do uczestnictwa wszystkich Członków w Walnym Zebraniu, na którym Zarząd Bractwa przedstawi sprawozdanie finansowe za 2016 r., jak również przedstawione zostaną propozycje zmiany Statutu BSB oraz przedyskutujemy perspektywy dalszych działań.

Proponowany porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

2. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 r.

4. Uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia

5. Omówienie działań Bractwa Słowa Bożego oraz propozycji programowych

6. Wolne wnioski i sprawy wniesione

7. Zamknięcie Zebrania

Kanclerz Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego
Waldemar Jakuboze

Komentarze do czytań IV Tydzień Wielkanocny | od 7 do 13 maja 2017 r. - dr hab. Marek Kita
Żona Hioba – różne oblicza tej samej kobiety. Interpretacja Hi 2,9–10 w BH i LXX oraz wątek żony w Testamencie Hioba | Barbara Strzałkowska UKSW, 13 maja 2017 r.