JP

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin teologicznych oraz innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka. Na każde spotkanie składa się z pełny wykład akademicki oraz czas na osobistą modlitwę pod przewodnictwem kapłana.

Czas zajęć: piątki, godz. 18.45-21.00

Miejsce zajęć: Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa

Plan zajęć:

18.45-20.15 wykład (aula)

20.30-21.00 modlitewne przyjęcie otrzymanej wiedzy (kaplica)

Semestralny kurs obejmuje 30 godzin wykładowych i kończy się wręczeniem certyfikatu wystawianego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Dla osób, które wzięły udział co najmniej w 80% zajęć, opłata za semestr studiów (wraz z kosztami certyfikatu ukończenia kursu): 250 PLN.

Chcąc odpowiedzieć na listy i telefony osób, które nie mogą osobiście uczestniczyć w zajęciach Szkoły Mądrości Krzyża, podjęliśmy starania, aby przygotować się do nagrywania zarówno wykładów, jak i medytacji. Będą one udostępniane w formie plików MP3. Postaramy się też uzyskiwać zgodę wykładowców na publikowanie prezentacji, którymi będą ilustrować swój wykład.

Do każdego wykładu będą dołączone 2 pytania (takie same, jak dla uczestników kursu stacjonarnego) odnoszące się wprost do jego treści. Udzielenie i przesłanie na adres Szkoły Mądrości Krzyża (pocztowy lub elektroniczny) odpowiedzi na te pytania (w przybliżeniu od 500 do 1200 znaków ze spacjami na obydwa) będzie równoważne z udziałem w zajęciach odbywających się w siedzibie Szkoły i podstawą do otrzymania stosownego certyfikatu.

W związku z tym, że pliki trzeba poddać żmudnemu procesowi obróbki, aby miały dobrą jakość, wysyłka tych materiałów będzie odbywała się odpłatnie (225 PLN za semestr). W kwocie tej zawiera się także koszt produkcji, wysyłki i zaświadczenie o ukończeniu semestralnego kursy Szkoły. Uczestnicy zajęć mają prawo do nagrań nieodpłatnie.

 

Terminy wykładów Szkoły Mądrości Krzyża

rok 2016/2017

Semestr I

Mesjasz musiał cierpieć. Męka Jezusa w Piśmie Świętym (o. dr hab. Waldemar Linke CP)

L.p. Temat Data
1. Cierpienie jako kara Boża i cierpienie sprawiedliwego w Starym Testamencie. 07.10.2016
2. Sługa Jahwe: powołany do cierpienia. 14.10.2016
3. Psalmy cierpiącego. 21.11.2016
4. Męczennicy judaizmu: świadczyć przez cierpienie. 28.10.2016
5. Jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa? Czy w Ewangeliach Dzieciństwa są zapowiedzi męki i śmierci Jezusa? 04.11.2016
6. Dlaczego Jezus straszył swoich uczniów? Zapowiedzi męki. 18.11.2016
7. Czy uczniowie rozumieli, gdy Jezus mówił im o krzyżu? Naśladowanie Jezusa i noszenie krzyża. 25.11.2016
8. Wyrok Sanhedrynu: winien jest śmierci. 02.12.2016
9. „Trybunał bezprawia”. Proces rzymski Jezusa. 09.12.2016
10. Król nie z tej ziemi. Proces Jezusa w J. 16.12.2016
11. Opowiadania o Męce Jezusa. Czy wiemy, jak odbyła się egzekucja Jezusa? 30.12.2016
12. Krzyż: siła i mądrość Boga. Co św. Paweł wiedział o krzyżu. 13.01.2017
13. Krzyż kosmiczny: późne listy z tradycji Pawłowej o cierpieniu i krzyżu Jezusa Chrystusa. 20.01.2017
14. Ofiara Jezusa Chrystusa w Liście do Hebrajczyków. 27.01.2017
15. Baranek i Jego krew: Jezus cierpiący w Ap. 03.02.2017

 

Semestr II

Czy możemy cierpieć z Jezusem? (o. dr Krzysztof Zygmunt CP)

L.p. Temat Data
1. Teologiczne spojrzenia na wartość cierpienia Chrystusa na Krzyżu. 10. 03.2017
2. Elementy pasyjne w pierwszych dokumentach wczesnochrześcijańskich. 17. 03.2017
3. Pierwsi męczennicy jako imitatores Cierpiącego Chrystusa. Białe męczeństwo. 24. 03.2017
4. Teologia cierpienia w okresie patrystycznym.  Czego dzisiaj nas uczą Ojcowie Kościoła o Cierpiącym Chrystusie? 31. 03.2017
5. Pobożność pasyjna w duchowości mniszej. Gorliwość czy dziwactwo? 07. 04.2017
6. Męka i Krzyż w duchowości zakonnej:  zakony żebracze i kleryckie. Wybrane przykłady pobożności  zakonnej. 21.04.2017
7. Pasyjna pobożność ludowa jako odpowiedź na wewnętrzną potrzebę współcierpienia z Chrystusem.  Co z niej dziś  zostało? 28.04.2017
8. Kult Męki Chrystusa w duchowości protestanckiej. Czy nas więcej łączy czy dzieli? 05.05.2017
9. Męka Jezusa w ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli (III Tydzień). Jakie daje owoce w życiu duchowym? 12.05.2017
10. Założyciel Pasjonistów jako mistyk Męki Pańskiej. Teologia pasyjna wg. Pawła Danei. 19.05.2017
11. Modlitwa ustna czy medytacja i kontemplacja? Jak  praktykować Memoria Passionis? 26.05.2017
12. Sposób medytacji pasyjnej wg. Św. Pawła od Krzyża. 02.06.2017
13. Przykłady pobożności pasyjnej na podstawie wybranych postaci z rodziny pasjonistowskiej. (św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej, św. Gemma Galgani i inni). 09.06.2017
14. Współcześni „ świadkowie” Męki Pańskiej  i ich pobożność pasyjna. 16.06.2017
15. Sens cierpienia i sens umierania- kwestia egzystencjalna wczoraj i dziś. 23.06.2017

 

Medytacje po wykładach będą prowadzić zakonnicy ze Zgromadzenia Pasjonistów: oo. Andrzej P. Jakimiak CP, Robert Orłowski CP, Rafał S. Pujsza CP.

W I semestrze roku akademickiego 2017/2018 planowane są zajęcia „Kościół cierpiący w świecie” prowadzone przez ks. prof. dr. hab. Waldemara Cisło, dyrektora Fundacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

Zgłoszenia w Sekretariacie Szkoły Mądrości Krzyża:

Telefon: +48 537 664 650

E-mail: sekretariatSMK@gmail.com

 


 

Szkoła Mądrości Krzyża podsumowuje pierwszy semestr

Szkoła Mądrości Krzyża, zakończyła pierwszy semestr swych zajęć. Złożyły się na nie wykłady biblijne pod tytułem „Mesjasz musiał cierpieć. Męka Jezusa w Piśmie Świętym” prowadzone przez o. Waldemara Linke CP oraz medytacje prowadzone przez o. Andrzeja P. Jakimiaka CP, o. Rafała S. Pujszę CP i o. Jakuba Barczentewicza CP. W zajęciach brała udział grupa ok. 45 osób, które słuchały wykładów, medytowały, dzieliły się swymi przemyśleniami zadając pytania i przesyłając odpowiedzi na pytania stawiane przez prowadzącego zajęcia.

Uczestnicy zajęć I semestru Szkoły Mądrości Krzyża w dniu 17 lutego 2017 r. otrzymają dyplomy poświadczające ich zaangażowanie w pogłębianie swej wiedzy i formacji duchowej. Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – uczelni, która objęła swym patronatem Szkołę – ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, wręczy te dokumenty podczas Mszy Świętej, która zostanie odprawiona o godz. 1800 w kaplicy Klasztoru Pasjonistów p.w. św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej przy ul. Zamienieckiej w Warszawie. Po uroczystości odbędzie się spotkanie uczestników zajęć z Księdzem Rektorem i Wspólnotą zakonną pasjonistów, która wzięła na siebie zadanie prowadzenia Szkoły.

W II semestrze tego roku akademickiego o. dr Krzysztof Zygmunt CP będzie prowadził kurs z teologii duchowości zatytułowany „Czy możemy cierpieć z Jezusem?”. Przedstawi w nim szeroką panoramę duchowości i mistyki pasyjnej. Zajęcia II semestru zaczynają się 10 marca 2017 r. o godz. 1845.

W przyszłym roku semestr zimowy poświęcony będzie tematyce prześladowań chrześcijan na świecie i poprowadzi go ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło, dyrektor organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie wraz ze swymi najbliższymi współpracownikami: ks. dr. Marcinem Dąbrowskim oraz ks. dr. Mariuszem Boguszewskim. Semestr letni poświęcony będzie tematyce pasyjnej w teologii dogmatycznej, a zajęcia poprowadzi ks. dr Janusz Strojny, znany jako autor książki p.t. „Aby nie zniweczyć Chrystusowego krzyża” wydanej w Wydawnictwie Sióstr Loretanek w 2012 r.

Komentarze do czytań XVI Tydzień Zwykły | od 17 do 23 lipca do 2016 r. - Ks. dr Adam Dynak
Psalm 119 (118), 17-32 (Gimel - Dalet) /BT wyd. 4/