Szkoła Mądrości Krzyża, która działa przy Katedrze Teologii Krzyża i Duchowości Pasyjnej bł. Eugeniusza Bosiłkowa CP Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, zakończyła pierwszy semestr swych zajęć. Złożyły się na nie wykłady biblijne pod tytułem „Mesjasz musiał cierpieć. Męka Jezusa w Piśmie Świętym” prowadzone przez o. Waldemara Linke CP oraz medytacje prowadzone przez o. Andrzeja P. Jakimiaka CP, o. Rafała S. Pujszę CP i o. Jakuba Barczentewicza CP. W zajęciach brała udział grupa ok. 45 osób, które słuchały wykładów, medytowały, dzieliły się swymi przemyśleniami zadając pytania i przesyłając odpowiedzi na pytania stawiane przez prowadzącego zajęcia.

Uczestnicy zajęć I semestru Szkoły Mądrości Krzyża w dniu 17 lutego 2017 r. otrzymają dyplomy poświadczające ich zaangażowanie w pogłębianie swej wiedzy i formacji duchowej. Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – uczelni, która objęła swym patronatem Szkołę – ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, wręczy te dokumenty podczas Mszy Świętej, która zostanie odprawiona o godz. 1800 w kaplicy Klasztoru Pasjonistów p.w. św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej przy ul. Zamienieckiej w Warszawie. Po uroczystości odbędzie się spotkanie uczestników zajęć z Księdzem Rektorem i Wspólnotą zakonną pasjonistów, która wzięła na siebie zadanie prowadzenia Szkoły.

W II semestrze tego roku akademickiego o. dr Krzysztof Zygmunt CP będzie prowadził kurs z teologii duchowości zatytułowany „Czy możemy cierpieć z Jezusem?”. Przedstawi w nim szeroką panoramę duchowości i mistyki pasyjnej. Zajęcia II semestru zaczynają się 10 marca 2017 r. o godz. 1845.

W przyszłym roku semestr zimowy poświęcony będzie tematyce prześladowań chrześcijan na świecie i poprowadzi go ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło, dyrektor organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie wraz ze swymi najbliższymi współpracownikami: ks. dr. Marcinem Dąbrowskim oraz ks. dr. Mariuszem Boguszewskim. Semestr letni poświęcony będzie tematyce pasyjnej w teologii dogmatycznej, a zajęcia poprowadzi ks. dr Janusz Strojny, znany jako autor książki p.t. „Aby nie zniweczyć Chrystusowego krzyża” wydanej w Wydawnictwie Sióstr Loretanek w 2012 r.

Osoby zainteresowane zajęciami w Szkole Mądrości Krzyża w celu uzyskania informacji mogą kontaktować się z Sekretariatem (telefon: +48 537 664 650; e-mail: sekretariatSMK@gmail.com).

Psalm 140 (139) /wg BT wyd. 4/
Psalm 141 (140) /wg BT wyd. 4/