Szkoła Mądrości Krzyża to wykłady oraz inspiracje do medytacji osnute wokół tematyki Krzyża jako narzędzia naszego zbawienia oraz jako doświadczenia ludzkiego. Odbywają się regularnie od jesieni 2016 r. w klasztorze pasjonistów w Warszawie, przy ul Zamienieckiej 21. Sytuacja związana z pandemią spowodowała, że nauczyliśmy się lepiej wykorzystywać techniki pracy zdalnej, co umożliwia udział w zajęciach osobom nawet z najdalszych zakątków naszego kraju.

Słuchacze Szkoły Mądrości Krzyża wiedzą, że zakres i tematyka tych spotkań jest niezwykle szeroka, obejmująca zarówno teologię i filozofię, jak również nauki humanistyczne i społeczne. Nie jest więc dla nich zaskoczeniem, że następny semestr zajęć w Szkole poświęcimy pewnemu istotnemu aspektowi życia Kościoła, w którym dobrze uwidacznia się tajemnica Krzyża w życiu chrześcijańskim. Temat spotkań w tym semestrze brzmi: Życie zakonne jako naśladowanie Chrystusa Ukrzyżowanego.

Można zastanawiać się, jaką wartość zajęcia te mają dla osób świeckich, nieprowadzących życia według zakonnych reguł. W czasie piętnastu spotkań postaramy się prześledzić nie tylko historię i rozwój zakonów, ale też poznać wkład zakonników i zakonnic w rozwój nauki i kultury na przestrzeni wieków.

Życie zakonne ze swej istoty kieruje swoich członków ku kontemplacji Boga, poprzez próbę doskonalszego naśladowania Chrystusa w oddaleniu od świata. Stąd w zakonach powstało wiele szkół duchowości, stanowiących niezwykły skarb i źródło inspiracji dla ludzi poszukujących Boga, także współcześnie. W roku jubileuszu 300-lecia Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (oo. Pasjonistów), postaramy się lepiej poznać duchowość pasyjną nadaną temu instytutowi przez włoskiego mistyka, św. Pawła od Krzyża, i zobaczyć, czy można nią żyć również nie składając ślubów zakonnych.

W czasie wykładów postaramy się odkryć również takie formy życia konsekrowanego jak instytuty świeckie, dziewictwo i wdowieństwo konsekrowane oraz nowe formy życia zakonnego. Na koniec postaramy się przeanalizować, co dziś światu mają do zaoferowania zakony i czy nadal w Kościele i świecie jest miejsce dla mężczyzn i kobiet, którzy poprzez śluby zakonne powierzają się całkowicie Bogu.

Temat semestru: Życie zakonne, jako naśladowanie Chrystusa Ukrzyżowanego.

Wykładowca: o. dr Łukasz J. Andrzejewski CP

 

Temat spotkania: 

Data:

1.

Ucieczka od świata czy zwrócenie ku Bogu? Ojcowie pustyni.

12.02.2021

2.

Reguła – wspólna zasada życia. Początki życia monastycznego

19.02.2021

3.

Krzyż i miecz. Wojny krzyżowe.

05.03.2021

4.

Siła ubóstwa. Zakony żebracze

12.03.2021

5.

Klasztor i jego rola w kulturze.

19.03.2021

6.

Św. Paweł od Krzyża i jego wizja życia poświęconego Bogu.

26.03.2021

7.

Pasjoniści – życie tajemnicą Krzyża.

09.04.2021

8.

Pasjonistki.

16.04.2021

9.

My głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego. Święci pasjoniści na Wyspach Brytyjskich.

23.04.2021

10.

Świętość w codzienności życia zakonnego. Święci, którzy czerpali z duchowości pasjonistów.

30.04.2021

11.

O. Bernard Kryszkiewicz – pedagogika krzyża.

07.05.2021

12.

Reformy życia zakonnego Soborze Watykańskim II.

14.05.2021

13.

W służbie Kościołowi. Zakonne apostolaty.

21.05.2021

14.

Współczesne formy życia konsekrowanego i udział świeckich w duchowości zakonnej.

28.05.2021

15.

Czy życie zakonne ma nadal sens?

04.06.2021

Zakończenie semestru

18.06.2021

Prowadzący: o. dr Łukasz Jacek Andrzejewski, zakonnik i kapłan Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, historyk Kościoła, prowadził zajęcia na uczelniach wyższych. Prowadzi liczne inicjatywy duszpasterskie. Od 2018 r. przełożony prowincjalny polskich pasjonistów.

W tym semestrze spotykać się będziemy w klasztorze pasjonistów, ale możliwe będzie także uczestniczenie w zajęciach zdalnie. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu +48 537 664 650 lub poprzez pocztę elektroniczną: sekretariatSMK@gmail.com.

Zapraszamy!

Komentarze do czytań – IV tydzień zwykły | od 31 stycznia do 6 lutego 2021 r. – dk. Mateusz Mickiewicz
Rozważania ewangeliczne | od 7 do 13 lutego 2021 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP