Czym jest Szkoła Mądrości Krzyża?

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia są prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin teologicznych oraz innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka.
Semestralny kurs obejmuje 30 godzin wykładowych i kończy się wręczeniem certyfikatu wystawionego przez Akademię Katolicką w Warszawie.
Po każdym wykładzie udostępniamy kaplicę oraz materiały pomocne w osobistej medytacji.

W zajęciach można uczestniczyć przez Internet: na żywo poprzez transmisję z możliwością zadawania pytań, bądź poprzez skorzystanie z nagrania wykładu i udostępnionych przez wykładowców materiałów.

Czas zajęć: piątki, godz. 18.45-20.15

Miejsce zajęć: Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa / transmisja online 

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z nami.

Zapisy:

sekretariatSMK@gmail.com

+48 / 537 664 650

Opłata za semestr studiów (wraz z kosztami certyfikatu ukończenia kursu): 250 PLN

nr konta do wpłat:

44 1160 2202 0000 0004 7669 8752

Terminy i tematy wykładów Szkoły Mądrości Krzyża

rok 2020/2021

Semestr I

Temat semestru: Tytuł: List do Hebrajczyków. Chrystus – „przewodnik [naszego] zbawienia udoskonalony przez cierpienia”.

L.p. Temat Data

1.

List o ofierze, cierpieniu i zbawieniu – wprowadzenie do Hbr (1,1-4). 02.10.2020

2.

„Jakże my unikniemy kary, jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie?”. Chrystus Pośrednik (1) (Hbr 1,5-2,4). 09.10.2020

3.

„[Jezus] z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka”. Chrystus Pośrednik (2) (Hbr 2,5-18). 16.10.2020

4.

„nie zatwardzajcie serc waszych”. Współudział wiernych z Chrystusem cierpiącym (Hbr 3,1-4,13). 23.10.2020

5.

„Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”. Chrystus – Arcykapłan wierny i miłosierny (Hbr 4,14-5,10). 30.10.2020

6.

„Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego”. Porzucenie współuczestnictwa z Chrystusem (Hbr 5,11-6,20). 06.11.2020

7.

„Kapłan Boga Najwyższego”. Melchizedek i Chrystus (Hbr 7,1-28). 13.11.2020

8.

„Trzeba, aby Ten także miał coś, co by ofiarował”. Nowe przymierze (Hbr 9,1-10,18) (1). 20.11.2020

9.

„Nie przez krew kozłów i cielców”. Nowe przymierze (Hbr 9,1-10,18) (2). 27.11.2020

10.

„Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną”. Nowe przymierze (Hbr 9,1-10,18) (3). 04.12.2020

11.

„Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy”. Zachęta dla wierzących (Hbr 10,18-39). 11.12.2020

12.

„Kamienowano ich, przerzynano piłą, kuszono, przebijano mieczem”. Wiara mimo cierpienia (Hbr 11,1-40). 18.12.2020

13.

„Ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość wobec siebie”. Wytrwałość Chrystusa w cierpieniu (Hbr 12,1-13). 08.01.2021

14.

„Wy natomiast przyszliście […] do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią”. (Hbr 12,14-29). 15.01.2021

15.

Zakończenie (Hbr 13,1-25). 22.01.2021
Zakończenie semestru 02.02.2021

 

Prowadzący: p. dr Mateusz Andrzej Krawczyk, specjalista od pism św. Pawła Apostoła, autor publikacji naukowych z zakresu teologii biblijnej, wykładowca języka greckiego, dziennikarz i popularyzator wiedzy biblijnej.

 

 

Semestr II

Temat semestru: Życie zakonne, jako naśladowanie Chrystusa Ukrzyżowanego.

L.p. Temat Data

1.

Ucieczka od świata czy zwrócenie ku Bogu? Od pustelni do wspólnoty. 12.02.2021

2.

Reguła – wspólna zasada życia. Początki życia monastycznego. 19.02.2021

3.

Krzyż i miecz. Zakonny w czasach krucjat. 26.02.2021

4.

Siła ubóstwa. Franciszkańska reforma życia zakonnego. 05.03.2021

5.

Klasztor i jego rola w kulturze. 12.03.2021

6.

Św. Paweł od Krzyża i jego wizja życia poświęconego Bogu. 19.03.2021

7.

Pasjoniści – życie tajemnicą Krzyża. 26.03.2021

8.

Pasjonistki. 09.04.2021

9.

My głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego. Misyjna działalność pierwszych pasjonistów. 16.04.2021

10.

Świętość w codzienności życia zakonnego. Święci, którzy czerpali z duchowości pasjonistów. 23.04.2021

11.

O. Bernard Kryszkiewicz – pedagogika krzyża. 30.04.2021

12.

Reformy życia zakonnego w XX wieku. 07.05.2021

13.

W służbie Bogu i Kościołowi. Zakonne apostolaty wczoraj i dziś. 14.05.2021

14.

Nowe formy życia konsekrowanego i udział świeckich w duchowości zakonnej. 21.05.2021

15.

Czy życie zakonne ma nadal sens? 28.05.2021
Zakończenie semestru 11.06.2021

 

Prowadzący: o. dr Łukasz Jacek Andrzejewski CP, zakonnik i kapłan Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, historyk Kościoła, prowadził zajęcia na uczelniach wyższych. Autor publikacji z zakresu historii Kościoła. Prowadzi liczne inicjatywy duszpasterskie. Od 2018 r. przełożony prowincjalny polskich pasjonistów.

 

Komentarze do czytań - VIII tydzień zwykły | od 27 maja do 2 czerwca 2018 r. - Teresa Pieczyńska
Szkoła Mądrości Krzyża - 2018/2019