Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin teologicznych oraz innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka. Na każde spotkanie składa się pełny wykład akademicki oraz czas na osobistą modlitwę pod przewodnictwem kapłana.

Czas zajęć: piątki, godz. 18.45-21.00

Miejsce zajęć: Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa

Plan zajęć:

  • 18.45-20.15 wykład (aula)
  • 20.30-21.00 modlitewne przyjęcie otrzymanej wiedzy (kaplica)

Semestralny kurs obejmuje 30 godzin wykładowych i kończy się wręczeniem certyfikatu wystawianego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Dla osób, które wzięły udział co najmniej w 80% zajęć, opłata za semestr studiów (wraz z kosztami certyfikatu ukończenia kursu): 250 PLN.

Chcąc odpowiedzieć na listy i telefony osób, które nie mogą osobiście uczestniczyć w zajęciach Szkoły Mądrości Krzyża, podjęliśmy starania, aby przygotować się do nagrywania zarówno wykładów, jak i medytacji. Będą one udostępniane w formie plików MP3. Postaramy się też uzyskiwać zgodę wykładowców na publikowanie prezentacji, którymi będą ilustrować swój wykład.

Do każdego wykładu będą dołączone 2 pytania (takie same, jak dla uczestników kursu stacjonarnego) odnoszące się wprost do jego treści. Udzielenie i przesłanie na adres Szkoły Mądrości Krzyża (pocztowy lub elektroniczny) odpowiedzi na te pytania (w przybliżeniu od 500 do 1200 znaków ze spacjami na obydwa) będzie równoważne z udziałem w zajęciach odbywających się w siedzibie Szkoły i podstawą do otrzymania stosownego certyfikatu.

W związku z tym, że pliki trzeba poddać żmudnemu procesowi obróbki, aby miały dobrą jakość, wysyłka tych materiałów będzie odbywała się odpłatnie (225 PLN za semestr). W kwocie tej zawiera się także koszt produkcji, wysyłki i zaświadczenie o ukończeniu semestralnego kursy Szkoły. Uczestnicy zajęć mają prawo do nagrań nieodpłatnie.

Terminy wykładów Szkoły Mądrości Krzyża

rok 2017/2018

Semestr I

Kościół cierpiący i prześladowany na świecie (Zespół z Kirche in Not)

L.p.

Temat

Prowadzący

Data

1. Przyczyny prześladowania chrześcijan ks. prof. dr hab. W. Cisło 06.10.2017
2. Kościół w Polsce wobec uchodźców (wiadomości ogólne) ks. prof. dr hab. W. Cisło 13.10.2017
3. Kwestia uchodźców: Syria, Irak, Liban ks. dr M. Boguszewski 20.10.2017
4. Kościół na Bliskim Wschodzie ks. dr M. Dąbrowski 27.10.2017
5. Elementy filozofii i teologii religii ks. dr M. Dąbrowski 0311.2017
6. Chrześcijaństwo i islam ks. dr M. Dąbrowski 10.11.2017
7. Prześladowanie chrześcijan ze strony fundamentalizmu islamskiego ks. dr M. Dąbrowski 17.11.2017
8. Prześladowanie chrześcijan ze strony fundamentalizmu hinduistycznego ks. dr M. Dąbrowski 24.11.2017
9. Prześladowanie chrześcijan ze strony reżimów ateistycznych ks. dr M. Dąbrowski 01.12.2017
10. Geografia chrześcijaństwa, cz. 1. (Afryka) ks. dr M. Dąbrowski 16.12.2017
11. Geografia chrześcijaństwa, cz. 2. (Ameryka Południowa) ks. dr M. Dąbrowski 29.12.2017
12. Geografia chrześcijaństwa, cz. 3. (Azja i Oceania) ks. dr M. Dąbrowski 05.01.2018
13. Wojna w Syrii i Iraku ks. dr M. Boguszewski 12.01.2018
14. Chrześcijanie w Arabii Saudyjskiej ks. dr M. Boguszewski 19.01.2018
15. Kościół w Europie ks. dr M. Dąbrowski 26.01.2018

Prowadzący:

Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło jest wykładowcą Wydziału Teologicznego UKSW (tematy, którymi zajmuje się naukowo to religioznawstwo, krytyka religii, teologia fundamentalna, dialog międzyreligijny, oświecenie). Dyrektor organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Ks. dr Mariusz Boguszewski jest kapłanem diecezji drohiczyńskiej. Obecnie pracuje w Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. W 2010 r. ukończył studia licencjackie na Wydziale Komunikacji Społecznej na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, a w 2016 r. obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora na Wydziale Teologicznym UKSW.

Ks. dr Marcin Dąbrowski, ur. 24.05.1984; kapłan diecezji radomskiej; święcenia 2010; doktor teologii dogmatycznej na UKSW (2014). Pracuje w Papieskim Stowarzyszeniu „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

 

Semestr II

Modlitwa Jezusa w perspektywie krzyża (ks. dr Janusz Strojny)

L.p. Temat Data
1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia odnośnie tematu. 16. 02.2018
2. Misterium Osoby Jezusa Chrystusa – cz. I. 23. 02.2018
3. Misterium Osoby Jezusa Chrystusa – cz. II. 02. 03.2018
4. Modlitwa Jezusa w tajemnicy Boga – Ojca. 09. 03.2018
5. Zewnętrzne uwarunkowania modlitwy Jezusa. 16. 03.2018
6. Postawa Jezusa – zewnętrzna i wewnętrzna – podczas modlitwy. 23.03.2018
7.

Modlitwa Jezusa a Jego świadomość Mesjańska.

13.04.2018
8. Modlitwa Jezusa na Ostatniej Wieczerzy. 20.04.2017
9. Modlitwa Jezusa jako Sługi. 27.04.2018
10. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu. 11.05.2018
11. Modlitwa Jezusa na Krzyżu. 18.05.2018
12. Synowska postawa Jezusa w modlitwie. 25.05.2018
13. Posłuszeństwo a modlitwa ofiarnicza Jezusa. 01.06.2018
14. Trójca Święta a modlitwa. 08.06.2018
15. Jezus jako nauczyciel modlitwy. 15.06.2018

Prowadzący:

Ks. dr Janusz Strojny jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej, pochodzi z Wielkopolski. Studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Doktorat uzyskał w 1985 r. na podstawie dysertacji Obraz Kościoła w przepowiadaniu i piśmiennictwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Alfonsa Skowronka. W latach 18987-2007 był wykładowcą, a później (od 1998 r.) także wicerektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Wykładał też na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, gdzie w latach 1994-1998 pełnił funkcję dyrektora studiów zaocznych. Jest autorem wielu publikacji naukowych (książek i artykułów), w tym książki Aby nie zniweczyć Chrystusowego krzyża, Warszawa 2012.

 

Medytacje po wykładach będą prowadzić zakonnicy ze Zgromadzenia Pasjonistów: oo. Andrzej P. Jakimiak CP, Waldemar Linke CP, Rafał S. Pujsza CP.

Zgłoszenia w Sekretariacie Szkoły Mądrości Krzyża:

Telefon: +48 537 664 650

E-mail: sekretariatSMK@gmail.com

Konto: 47 1160 2202 0000 0003 1122 6010

Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa oo. Pasjonistów 2

ul. Zamieniecka 21

04-158 Warszawa

Nowy Cykl: Różaniec – Pismo Święte – medytacja
Pierwsze „odkrycia” grobu Jezusa