Z okazji 150 rocznicy kanonizacji Świętego Pawła od Krzyża zapraszamy w imieniu organizatorów na konferencję naukową, która odbędzie się 25 listopada na  Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

zobacz plakat

Informacja o członkostwie BSB w CBF
Komentarze do czytań XXXI Tydzień Zwykły | od 5 do 11 listopada 2017 r. - Dr hab. Marek Kita