Drodzy Bracia i Siostry,

 

w te Święta Wielkanocne, w których nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, módlmy się, by ich przeżywanie rozpaliło w nas pragnienie świętości i nieba,
pogłębiło nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią
i razem z Nim żyć będziemy w Bogu.

Bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał daremna byłaby nasza wiara, zaś w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni (1Kor 15).

Dlatego też kierujemy do naszych drogich członków Bractwa Słowa Bożego,
wykładowców Pisma Świętego, autorów książek i komentarzy biblijnych
oraz wszystkich czytelników i słuchaczy naszych spotkań ze słowem Bożym,
najlepsze życzenia spędzenia Świąt Wielkiej Nocy AD 2015 w radosnym oczekiwaniu,
że radość i szczęście przeżywania tych Świąt są zapowiedzią przyszłego szczęścia
w zjednoczeniu z Bogiem.

 

Zarząd Bractwa Słowa Bożego

 

 

 

Psalm 52
Nabożeństwo Słowa Bożego - 09 kwietnia 2015 r.