Z radością oddajemy do rąk Czytelników drugi tom w serii wydawniczej poświęconej pismom Nowego Testamentu. Idea powołania jej do istnienia zrodziła się w 2014 r., gdy Instytut Nauk Biblijnych, będący jednostką naukową Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podjął decyzję o organizowaniu cyklicznych corocznych konferencji naukowych dedykowanych kolejnym księgom Nowego Testamentu według ich układu w kanonie. Przewodnią myślą tych konferencji jest wszechstronna eksploracja pism Nowego Testamentu w trzech uzupełniających się perspektywach: geneza, interpretacja i aktualizacja. Zamysłem organizatorów tego naukowego przedsięwzięcia jest to, by w poszczególnych tomach nowej serii wydawniczej znajdowały się nie tylko wygłaszane podczas corocznych konferencji referaty, lecz także prace innych polskich i światowych specjalistów.
W listopadzie 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona Drugiej Ewangelii kanonicznej, podczas której referaty wygłosili zaproszeni wybitni polscy specjaliści. Pierwsza część niniejszego tomu to osiem artykułów będących poszerzonymi i udokumentowanymi wersjami wygłoszonych referatów. W drugiej zaś części Czytelnik znajdzie bardzo interesujące przyczynki (dziewięć artykułów) na temat Ewangelii wg św. Marka, których autorami są inni znakomici polscy bibliści.
 
 
Seria wydawnicza: LINGUA SACRA. MONOGRAFIE 8
Podseria: Nowy Testament: geneza – interpretacja – aktualizacja
Redakcja: Andrzej Kosiński
Redakcja tomu: Ks. Janusz Kręcidło MS, O. Waldemar Linke CP
Redakcja serii: ks. Krzysztof Siwek
Redakcja językowa i korekta: Jadwiga Oleniak, Hermina Haintze
Projekt okładki: Michalina Paczyńska
Format: 156×224 mm
Ilość stron: 424
ISBN: 978-83-7919-101-7
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki (UKSW), Ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży (UAM), Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir J. Stasiak, Ks. prof. UP JP II dr hab. Stanisław Witkowski MS
Rozważania do psalmów. Od lektury do modlitwy | Część druga. Radośnie będę Cię chwalił - o. Michał Baranowski OFMConv
KONCEPCJA JEDNOŚCI KOŚCIOŁA W 1 KOR | Analiza retoryczna i epistolarna - Marek Kosendiak