14 listopada br., w Klasztorze O.O. Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie, rozpoczął się cykl spotkań modlitewnych  (dni skupienia) n.t. „Spotkania ze Zmartwychwstałym”.

Pierwsze było poświęcone „Zapowiedziom Męki i Zmartwychwstania Jezusa”  wg ewangelii synoptycznych. Katechezę egzegetyczną  głosił O. Waldemar Linke; był też czas dzielenia – refleksji nad rozważanym tekstem, ale wcześniej kilka zdań o aktualizacji tego Słowa w życiu Kościoła powiedział Waldemar Jakuboze.

14 listopada zapamiętamy jako piękny czas spotkania z Panem w Słowie, Adoracji, Eucharystii i wspólnej Modlitwy.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne – 12 grudnia br.

Agnieszka Foss

Więcej na temat Spotkań ze Słowem Bożym »

Zapraszamy do lektury następnej perykopy Ewangelii według św. Mateusza
Laboratorium Słowa Bożego – zmiana w programie