SPOTKANIA ZE SŁOWEM BOŻYM 2017/2018

CZŁOWIEK DO WSPÓLNOTY”

Prowadzący: o. dr hab. Waldemar Linke i Mateusz Krawczyk

PIERWSZA WSPÓLNOTA (RDZ)

28 października 2017 r.

10:00 – 10.45 Msza Święta

I część: ćwiczeniowa (M. Krawczyk)

10:50 – 12:20 Wspólnoty pierwszych trzech rozdziałów Księgi Rodzaju

12:20 – 12:40 Przerwa

I część: wykładowa (o. W. Linke)

12:40 – 14:10 Wspólnoty Abrahamowe

14:10 – 14:20 Dyskusja i pytania

14:20 – 15:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

15:00 Akt strzelisty

Spotkania ze Słowem Bożym 2017/2018
„Mądrość woła na ulicach” (Prz 1,20). Księga Przysłów