Spotkanie I
28.10.17 Pierwsza wspólnota (Rdz)

Spotkanie II
18.11.17 Wspólnota wygnania (Wj)

Spotkanie III
09.12.17 Wspólnota ziemi (Sdz)

Spotkanie IV
27.01.18 Wspólnota pieśni (Ps)

Spotkanie V
24.02.18 Wspólnota wokół Jezusa na ziemi (Mk, Mt, Łk)

Spotkanie VI
17.03.18 Wspólnota napełniona Duchem (Dz)

Spotkanie VII
28.04.18 Wspólnota miłości (J i 1 J)

Spotkanie VIII
26.05.18 Wspólnota wiary (Listy św.Pawła)

LSB - Dzieje Apostolskie (1-9) – o.dr hab.Waldemar Linke CP
LSB - Objawienie Boga Jedynego | ks. dr Piotr Klimek