Spotkanie I
22 X 2016 r – Duch Pana wylany na wszystkich (Jl 3) – prowadzi o. dr hab. Waldemar Linke

 

Spotkanie II
26 XI 2016 r – Ezechiel o Duchu Boga (36,25-27; 37,3-10; 39,29)

Spotkanie III
7 I 2017 r – Mądrość i Duch (Mdr 7,22-8,1)

Spotkanie IV
28 I 2017 r – Duch i poczęcie Jezusa

Spotkanie V
18 II 2017 r – Duch przy chrzcie Jezusa

Spotkanie VI
25 III 2017 r – Paweł o Duchu Świętym, prowadzący: Mateusz Krawczyk

Spotkanie VII
29 IV 2017 r – Duch Święty w Dziejach Apostolskich

 

LSB – Księgi historyczne ST – dr Anna Twardziłowska
LSB - Prorocy biblijni okresu perskiego i hellenistycznego - Ks. dr Piotr Klimek