12 grudnia 2015 r., w Klasztorze oo. Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie modlitewne (dzień skupienia) z cyklu „Spotkania ze Zmartwychwstałym”, organizowane przez Bractwo Słowa Bożego.

Tym razem było skoncentrowane na Jezusie przychodzącym do Kościoła wg Apokalipsy Świętego Jana. Jezus, ręką Posłańca, kieruje list do 7 Kościołów – ale również i do nas. Symbolika zawarta w tekstach, każe nam szukać Jezusa Zmartwychwstałego poprzez Stary Testament (Izajasz, Daniel) aż do Paschy zawartej w księgach Nowego Testamentu. Uczyliśmy się słuchać Słowa: umysłem, sercem i duchem, w czym bardzo pomogła nam katecheza O. Waldemara Linke, Eucharystia i Adoracja. Dziękujemy za czas głębokiej refleksji, tak bardzo potrzebnej w okresie oczekiwania na przyjście Pana.

Agnieszka Foss

Psalm 88 (87) /wg BT wyd. 4/
6. Powrót Syna Bożego z Egiptu Mt 2,19-23