Papież Franciszek ogłaszając przypadającą na III niedzielę w ciągu roku liturgicznego Niedzielę Słowa Bożego, nowy ogólnokościelny obchód (List motu proprio Aperuit illis, 30.09.2019 r.), przypomniał, że na zakończenie nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, gdy mówił o owocach tego czasu łaski, zwrócił uwagę, że niewyczerpaną skarbnicą Bożej miłości jest Jego Słowo. Niedziela Słowa Bożego to czas, w którym przypominamy sobie o tym skarbie.

By przygotować się do tego wydarzenia, proponujemy na pierwszą obchodzoną w Kościele Niedzielę Słowa Bożego i poprzedzający ją tydzień (20-26.01.2020) cykl felietonów radiowych. Ta krótka forma radiowa łączy w sobie elementy edukacyjne i medytacyjne. Przypomina bowiem, co Pismo Święte mówi na kluczowe dla naszego życia chrześcijańskiego tematy: miłość Boża, Jego sprawiedliwość, wspólnota Kościoła, nauka Apostołów, sakramenty, zbawienie i zjednoczenie z Bogiem.

Zaprezentowane refleksje uświadamiają nam, jak wielkim bogactwem swej łaski obdarza nas Bóg przez swoje Słowo i przechodzą w akt strzelisty – dziękczynienie Bogu za to, co dał nam w swoim Słowie.

Ks. dr Mariusz Wedziuk
Dyrektor Redaktor Naczelny Radia Warszawa
 

Komentarze do czytań - II tydzień zwykły | od 19 do 25 stycznia 2020 r. - Maciej Siekierski
Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka | III Tydzień Zwykły- od 26 stycznia do 1 lutego 2020