Z radością oddajemy do rąk Czytelników drugi tom w serii wydawniczej poświęconej pismom Nowego Testamentu. Idea powołania jej do istnienia zrodziła się w 2014 r., gdy Instytut Nauk Biblijnych, będący jednostką naukową Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podjął decyzję o organizowaniu cyklicznych corocznych konferencji naukowych dedykowanych kolejnym księgom Nowego Testamentu według ich układu w kanonie. Przewodnią myślą tych konferencji jest wszechstronna eksploracja pism Nowego Testamentu w trzech uzupełniających się perspektywach: geneza, interpretacja i aktualizacja. Zamysłem organizatorów tego naukowego przedsięwzięcia jest to, by w poszczególnych tomach nowej serii wydawniczej znajdowały się nie tylko wygłaszane podczas corocznych konferencji referaty, lecz także prace innych polskich i światowych specjalistów.
W listopadzie 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona Drugiej Ewangelii kanonicznej, podczas której referaty wygłosili zaproszeni wybitni polscy specjaliści. Pierwsza część niniejszego tomu to osiem artykułów będących poszerzonymi i udokumentowanymi wersjami wygłoszonych referatów. W drugiej zaś części Czytelnik znajdzie bardzo interesujące przyczynki (dziewięć artykułów) na temat Ewangelii wg św. Marka, których autorami są inni znakomici polscy bibliści.

 

Seria wydawnicza: LINGUA SACRA. MONOGRAFIE 8
Podseria:
 Nowy Testament: geneza – interpretacja – aktualizacja
Redakcja: Andrzej Kosiński
Redakcja tomu: Ks. Janusz Kręcidło MS, O. Waldemar Linke CP
Redakcja serii: ks. Krzysztof Siwek
Redakcja językowa i korekta: Jadwiga Oleniak, Hermina Haintze
Projekt okładki: Michalina Paczyńska
Format: 156×224 mm
Ilość stron: 424
ISBN: 978-83-7919-101-7
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki (UKSW), Ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży (UAM), Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir J. Stasiak, Ks. prof. UP JP II dr hab. Stanisław Witkowski MS