Oddajemy do rąk Drogiego Czytelnika kolejny, czwarty już tom naszej serii monograficznej. Jego autor, ks. dr Jarosław Wojcieski, podejmuje niezwykle interesujący problem relacji szabatu do niedzieli. Czyni to w oparciu o niezwykle bogatą tradycję biblijną Starego i Nowego Testamentu, włączając także głos tradycji judaistycznej i wczesnochrześcijańskiej.

Prosimy o życzliwe przyjęcie kolejnej monografii w ramach serii Lingua Sacra- Monografie, a wszystkim jej odbiorcom życzymy owoców i satysfakcji płynącej z lektury.

ks. dr Krzysztof Siwek
redaktor naukowy serii