Na genezę  publikacji składają się konferencje wygłoszone w kościele Mniszek Benedyktynek-Sakramentek pw. św. Kazimierza na Rynku Nowego Miasta w Warszawie. Tematem wystąpień były dzieje i treść pojęcia lectio divina.

Tytuł książki nawiązuje do traktaciku Guigo II Kartuza Scala claustralium, czyli Drabina mnichów, klasycznego tekstu o lectio divina. Stawia czytelnikom pytanie, czy jest to droga zarezerwowana dla osób żyjących w klauzurze. Autor odpowiada w pięciu rozdziałach, przeprowadzając przez historię lectio divina, opisując przygotowanie się do odprawiania lectio i omawiając kolejne kroki na drodze nie tyle czytania, ile modlitwy, której podstawą jest spotkanie z Jezusem Chrystusem.