Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło, zakonnik i kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów (MS), biblista wykształcony w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie. Wykładowca UKSW i innych uczelni. Autor wielu książek i artykułów naukowych i popularnonaukowych. Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Przewodnik pielgrzymek na Bliski Wschód i do Grecji.

Biblijne mozaiki to pięć zbiorów konferencji, w których autor pokazuje, że życie chrześcijańskie osadzone jest głęboko w Piśmie Świętym. Lepsze zrozumienie naszej wiary – jej treści, form praktykowania, dynamiki jej przeżywania – czerpie z Bożej Księgi lub usycha z dala od źródeł. Wyjaśnia w bardzo przystępny i przemawiający do odbiorcy sposób pojęcia i zagadnienia, o których wiele słyszeliśmy, a mimo to pozostają one dla nas obce. Przykładem tego może być choćby otwierający książkę cykl poświęcony Ośmiu błogosławieństwom, które Autor przedstawia jako bliskie współczesnemu człowiekowi żyjącemu pośród problemów codziennego życia. Kolejny zbiór mówiąc o sakramentach, daje nie tylko odpowiedź na pytanie, skąd się wzięły i co oznaczają, ale też stanowi przewodnik życia nimi. W trzecim zbiorze Czytelnik znajdzie świeżym językiem zdefiniowane cnoty, czyli to, co życie człowieka czyni prawdziwie ludzkim. Jednak najważniejsza nauka to ta, którą otrzymujemy od świadków. Dlatego czwarty zbiór poświęcony jest świadkom wiary, którzy zostali przedstawieni jako żywe, kompletne postacie, ludzie z ich bogactwem i ubóstwem, szczerze szukający w swym życiu wypełnienia woli Bożej. Piąta mozaika odnosi się do sytuacji, które Czytelnik może spotkać we własnym życiu. Są to niejednokrotnie chwile trudne, wręcz mroczne. Autor rozświetla je blaskiem Bożego Słowa. Całości dopełnia słownik podstawowych pojęć biblijnych i bibliograficzny przewodnik dla tych, którzy chcieliby coraz lepiej poznawać Pismo Święte.