Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 42 i 43.

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów

Komentarze do czytań III Tydzień Zwykły (25-31 stycznia 2015 r.)
Komentarze do czytań II Tydzień Wielkiego Postu (1 – 7 marca 2015 r.) – o. dr Waldemar Linke CP