Zapraszamy do modlitewnej lektury Psalmu 82.

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Rozważania nad Księgą Psalmów.

Lekcje biblijne i Nabożeństwa Słowa Bożego 2015/2016
Spotkania ze Zmartwychwstałym