Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 78.

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów.

Komentarze do czytań XXVI Tydzień Zwykły (27.09-03.10.2015 r.)
BRACTWO SŁOWA BOŻEGO - ZAPRASZA NA BIBLIJNE SPOTKANIA