Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 78 (77), 32 – 72  .

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów.

BRACTWO SŁOWA BOŻEGO - ZAPRASZA NA BIBLIJNE SPOTKANIA
Komentarze do czytań XXVII Tydzień Zwykły- ( 04-10 października 2015 r. )