Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 77.

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów.

Komentarze do czytań XXV Tydzień Zwykł (20 – 26 września 2015 r.)
Komentarze do czytań XXVI Tydzień Zwykły (27.09-03.10.2015 r.)