Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 76.

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów.

Psalm 75
Komentarze do czytań XXIV Tydzień Zwykły (13-19 września 2015 r.) – ks. dr Leszek Rasztawicki