Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 73.

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów.

Komentarze do czytań XXI Tydzień Zwykły ( 23 – 28 sierpnia 2015 r. )
Komentarze do czytań na XXII Tydzień Zwykły (30 sierpnia - 5 września 2015 r.)