Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 72.

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów.

Komentarze do czytań XX Tydzień Zwykły (16-22 sierpnia 2015 r.)
Komentarze do czytań XXI Tydzień Zwykły ( 23 – 28 sierpnia 2015 r. )