Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 68.

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów

Komentarze do czytań XVI Tydzień Zwykły ( 19-25 lipca 2015 r.)
Komentarze do czytań XVII Tydzień Zwykły (26 lipca - 1 sierpnia 2015 r.)