Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 67.

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów

Komentarze do czytań XV Tydzień Zwykły (12-18 lipca 2015 r.)
Komentarze do czytań XVI Tydzień Zwykły ( 19-25 lipca 2015 r.)