Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 66.

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów

Komentarze do czytań XIV Tydzień Zwykły ( 5 – 11 lipca 2015 r.)
Komentarze do czytań XV Tydzień Zwykły (12-18 lipca 2015 r.)