Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 56.

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów

LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO – zapraszamy na wykład 27.04.2015 r. o godz. 19.30
Psalm 57