Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 52.

Psalmy wraz z komentarzem dostępne są na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów

LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO – zapraszamy na wykład 30.03.2015 r. o godz. 19.30
Święta Wielkiejnocy A.D. 2015