Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 41.

Psalm wraz z komentarzem dostępny jest na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów

Nabożeństwo Słowa Bożego - 22 stycznia 2015 r.
Komentarze do czytań III Tydzień Zwykły (25-31 stycznia 2015 r.)