Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 40.

Psalm wraz z komentarzem dostępny jest na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów

Psalm 37
Komentarze do czytań III Tydzień po Narodzeniu Pańskim (11-17 stycznia 2015 r.) - Ks. dr Wojciech Turek