Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 37.

Psalm wraz z komentarzem dostępny jest na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów

LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO – zapraszamy na wykład 15.12.2014 r. o godz. 19.30
Psalm 40