Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 36.

Psalm wraz z komentarzem dostępny jest na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów

Nabożeństwo Słowa Bożego
Komentarze do czytań III Tydzień Adwentu ( 14 – 20 grudnia 2014 ) - ks. dr Krzysztof Siwek