Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 31.

Psalm wraz z komentarzem dostępny jest na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów

Zapraszamy na letnie Warsztaty Biblijno-Turystyczne – Bachledówka 2015
Msza św. w intencjach BSB w dniu 9 listopada 2014 r.