Zapraszamy do modlitewnej lektury Ps 28.

Psalm wraz z komentarzem dostępny jest na stronie Głównej pod zakładką

Rozważania nad Księgą Psalmów

Rada Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej
Komentarze do czytań XXIX Tydzień Zwykły (19 – 25 października 2014 r.) - ks. dr Adam Dynak